E-AUTOMATYKA

www.plcs.net.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Książki i Opracowania Podręczniki Urządzenia i systemy mechatroniczne. Część I

Urządzenia i systemy mechatroniczne. Część I

Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Urządzenia i systemy mechatroniczne to pierwszy na polskim rynku wydawniczym podręcznik zgodny z podstawą programową dla zawodu technik mechatronik.

Przeznaczony jest do nauczania w następujących typach szkół: czteroletnim technikum, trzyletnim technikum uzupełniającym, dwuletniej szkole policealnej i rocznej szkole policealnej na podbudowie liceum profilowanego o profilu mechatronicznym.

Książka powinna zainteresować również studentów szkół wyższych studiujących na wydziale mechatroniki oraz inżynierów i kadrę techniczną firm zajmujących się produkcją i eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych, ich sprzedażą i serwisem.

Książka dostępna w księgarni Lideria

Ze względu na szeroki zakres materiału podręcznik został podzielony na dwie części z zachowaniem kolejności rozdziałów odpowiadającej działom tematycznym podstawy programowej.

Część pierwsza obejmuje cztery rozdziały dotyczące:
• Sterowania i napędu elektrycznego;
• Sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego;
• Sterowania hydraulicznego i elektrohydraulicznego;
• Sterowników programowalnych.

Podręcznik został przygotowany bardzo starannie i przystępnie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na praktyczną stronę przedstawionych zagadnień. Powstał we współpracy z niemieckim wydawnictwem Verlag Europa – Lehrmittel, specjalizującym się w przygotowaniu nowoczesnych podręczników szkolnych.

Podręcznik ma atrakcyjną szatę graficzną ułatwiającą przyswajanie prezentowanych treści programowych. Zawiera liczne, kolorowe ilustracje, rysunki, wykresy i tabele. Został opracowany przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechatroniki.

Spis treści

1 Układy sterowania elektrycznego 9
1.1. Zasilanie elektryczne urzadzeń i systemów mechatronicznych 9
1.1.1 Transformatory 9
1.1.1.1 Budowa i sposób działania . 9
1.1.1.2 Warunki pracy transformatorów . 12
1.1.1.3 Transformatory trójfazowe . 13
1.1.1.4 Transformatory specjalne 14
1.1.2 Prostowniki . 16
1.1.2.1 Układy prostownikowe 17
1.1.2.2 Układy stabilizujace 18
1.1.3 Zabezpieczenie przeciażeniowe i przeciwzwarciowe . 19
1.1.3.1 Bezpieczniki instalacyjne i niskonapięciowe mocy 20
1.1.3.2. Bezpieczniki aparatowe . 23
1.1.3.3. Nadmiarowe wyłaczniki instalacyjne . 24
1.1.4 Baterie i akumulatory 25
1.2 Napędy elektryczne 28
1.2.1 Silniki elektryczne 28
1.2.1.1 Zasada działania . 29
1.2.1.2 Właściwości silników 30
1.2.1.3 Rodzaje ochrony silników 31
1.2.1.4 Rodzaje pracy silników . 32
1.2.2 Silniki pradu przemiennego 33
1.2.2.1 Asynchroniczne silniki trójfazowe 36
1.2.2.2 Sterowanie prędkoEcia obrotowa silników trójfazowych 41
1.2.2.3 Asynchroniczne silniki trójfazowe z przełaczana liczba biegunów 43
1.2.2.4. Silnik trójfazowy zasilany jednofazowo . 44
1.2.2.5. Synchroniczne i asynchroniczne silniki trójfazowe z elektroniczna komutacja 45
1.2.2.6 Silniki jednofazowe . 47
1.2.3 Liniowe silniki pradu przemiennego 49
1.2.3.1 Budowa silnika liniowego, indukcyjnego 50
1.2.3.2 Zasada działania silnika liniowego . 51
1.2.4 Silniki pradu stałego 52
1.2.4.1 Silnik obcowzbudny 55
1.2.4.2 Silnik samowzbudny bocznikowy 55
1.2.4.3 Silnik szeregowy . 56
1.2.4.4 Silnik samowzbudny szeregowo-bocznikowy 57
1.2.4.5 Nastawianie prędkoEci obrotowej i zmiana kierunku wirowania 57
1.2.5 Przekładnie ruchu silników elektrycznych . 58
1.2.5.1 Przekładnie obrotowe o stałym przełożeniu 60
1.2.5.2 Przekładnie liniowe o stałym przełożeniu 65
1.2.5.3 Przekładnie nastawialne . 67
1.2.5.4 Przekładnie o zmiennym przełożeniu . 72
1.2.5.5 Przekładnie z ruchem przerywanym 74
1.2.6 Elektromagnesy i sprzęgła elektromagnetyczne 75
1.2.7 Zabezpieczenie przeciażeniowe silników elektrycznych 76
1.2.7.1 Wyłaczniki silnikowe 76
1.2.7.2 Przekaeniki termiczne silników 76
1.2.7.3 Termistorowe zabezpieczenie silników 77
1.3 Projektowanie i realizacja elektrycznych układów sterowania . 79
1.3.1 Elementy stykowych układów sterowania elektrycznego . 85
1.3.1.1 Łączniki 85
1.3.1.2 Przekaźniki . 87
1.3.1.3 Styczniki . 88
1.3.2 Zasady rysowania schematów układów elektrycznych . 89
1.3.3 Zasady projektowania elektrycznych układów sterowania 91
1.3.3.1 Projektowanie z wykorzystaniem diagramów drogowych . 92
1.3.3.2 Projektowanie z wykorzystaniem diagramów stanu . 93
1.3.4 Realizacja elektrycznych układów sterowania 94
1.3.4.1 Układy łacznikowe . 96
1.3.4.2 Układy sygnalizacji stanu 98
1.3.4.3 Układy z obwodami sterujacymi i roboczymi (energetycznymi) 98
1.3.4.4 Układy stycznikowe 99
1.3.4.5 Układy kolejnoEciowe i układy z blokadami 100
1.3.5 Przykłady projektowania i zastosowania elektrycznych układów sterowania 101
1.3.5.1 Układy sterowania załaczaniem silników trójfazowych (układ gwiazda–trójkat) . 101
1.3.5.2 Układ sterowania silnikami trójfazowymi o dwóch prędkoEciach obrotowych (układ Dahlandera) 102
1.3.5.3 Układ sterowania sekwencyjnego urzadzeniem technologicznym (wiercenie) . 102
1.3.5.4 Układ sterowania sekwencyjnego manipulatorem podajnikowym 103
1.3.6 Warunki pracy i wykonania obwodów układów sterowania elektrycznego . 105
2 Układy sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego 109
2.1 Wytwarzanie, rozprowadzanie i przygotowanie sprężonego powietrza . 110
2.1.1 Budowa instalacji pneumatycznej 110
2.1.2 Wytwarzanie sprężonego powietrza 111
2.1.2.1 Metody osuszania sprężonego powietrza . 113
2.1.2.2 Sprężarki . 115
2.1.3 Rozprowadzanie sprężonego powietrza . 117
2.1.4 Przygotowanie sprężonego powietrza 119
2.2 Silniki i siłowniki pneumatyczne . 122
2.2.1 Silniki pneumatyczne . 122
2.2.2 Siłowniki pneumatyczne 125
2.2.3 Siłowniki pneumatyczne wahadłowe . 127
2.2.4 Specjalne siłowniki pneumatyczne 128
2.2.5 Parametry siłowników pneumatycznych i zasady doboru siłowników 130
2.3 Zawory pneumatyczne 134
2.3.1 Cechy funkcjonalne zaworów rozdzielajacych, symbolika zaworów . 134
2.3.2 Typowe konstrukcje zaworów rozdzielajacych 137
2.3.3 Inne zawory sterujace kierunkiem przepływu . 139
2.3.4 Zawory sterujace natężeniem przepływu 141
2.3.5 Zawory sterujace ciEnieniem i zawory odcinajace . 142
2.3.6 Zawory elektropneumatyczne . 143
2.3.7 Elektropneumatyczne zawory proporcjonalne 144
2.3.7.1 Proporcjonalne zawory ciśnieniowe 145
2.3.7.2 Proporcjonalne zawory rozdzielajace . 145
2.4 Zasady projektowania pneumatycznych układów sterowania 148
2.4.1 Zasady rysowania schematów układów pneumatycznych 148
2.4.2. Diagramy funkcyjne 150
2.4.2.1. Diagram drogowy . 151
2.4.2.2. Diagram stanów . 151
2.4.2.3. Projektowanie i realizacja przebiegu procesu sterowania pneumatycznego z wykorzystaniem diagramów stanów . 152
2.4.3 Przykłady projektowania i zastosowania pneumatycznych układów sterowania . 154
2.4.3.1 Sterowanie ruchem siłownika pneumatycznego 154
2.4.3.2 Sterowanie prędkoEcia ruchu siłownika pneumatycznego 159
2.4.3.3 Sterowanie z uwzględnieniem wartoEci ciEnienia . 162
2.4.3.4 Realizacja zależnoEci czasowych 164
2.4.3.5 Sterowanie taktowo-stopniowe 166
2.5 Elektropneumatyczne układy sterowania . 168
2.5.1 Elementy elektryczne układów elektropneumatycznych 169
2.5.1.1 Elementy operatorskie 169
2.5.1.2 Sensory 170
2.5.1.3 Przetworniki pneumoelektryczne i przekaeniki ciEnienia 170
2.5.2 Projektowanie i realizacja przebiegu procesu sterowania elektropneumatycznego . 171
2.6 Urzadzenia pneumohydrauliczne . 174
2.6.1 Pneumatyczne zespoły napędowe z hamulcami hydraulicznymi . 175
2.6.2 Napędy pneumohydrauliczne . 176
3 Układy sterowania hydraulicznego i elektrohydraulicznego 180
3.1 Sterowanie energia hydrauliczna . 180
3.2 Hydrauliczne stacje zasilające . 185
3.2.1 Ciecze hydrauliczne 186
3.2.2 Pompy hydrauliczne 188
3.2.3 Akumulatory hydrauliczne 191
3.2.4 Zbiorniki i filtry cieczy roboczej 193
3.2.5 Osprzęt łączeniowy instalacji hydraulicznej 194
3.3 Napędy hydrauliczne . 196
3.3.1 Silniki hydrauliczne . 196
3.3.2 Siłowniki hydrauliczne . 197
3.3.3 Zasady doboru i parametry silników i siłowników hydraulicznych . 198
3.4 Zawory hydrauliczne i elektrohydrauliczne . 199
3.4.1 Zawory ciśnieniowe . 200
3.4.2 Zawory rozdzielajace 202
3.4.3 Zawory odcinajace . 203
3.4.4 Zawory sterujace natężeniem przepływu 204
3.4.5 Elektrohydrauliczne zawory proporcjonalne . 205
3.4.6 Serwozawory elektrohydrauliczne . 206
3.4.7 Elektronika zaworów proporcjonalnych i serwozaworów . 207
3.5 Zasady projektowania układów elektrohydraulicznych . 213
3.5.1 Zasady budowy układów elektrohydraulicznych 214
3.5.2 Przykłady realizacji układów elektrohydraulicznych 214
3.5.2.1 Elektrohydrauliczny układ sterowania posuwem 215
3.5.2.2 Elektrohydrauliczny układ napędowy manipulatora . 217
4 Sterowniki programowalne (PLC) 219
4.1 Konwencjonalne i programowalne układy automatyki 219
4.2 Rodzaje sterowników programowalnych 220
4.3 Budowa sterownika programowalnego 226
4.4 Zasada działania sterowników PLC . 230
4.5 Programowanie sterowników PLC 233
4.5.1 Języki programowania sterowników PLC 233
4.5.2 Budowa programu . 236
4.5.3 Podstawowe funkcje logiczne (AND, OR, NOT) . 239
4.5.4 Kolejność wykonywania funkcji logicznych 243
4.5.5. Funkcje wprowadzania i przekazania . 243
4.5.6 Funkcje pamięci – przerzutniki RS i SR . 245
4.5.7 Funkcje detekcji zbocza sygnału 246
4.5.8 Funkcje czasowe – timery . 247
4.5.9 Funkcje zliczajace – liczniki . 248
4.6 Programowanie sterowników nano-PLC . 250
4.7 Projektowanie układów sterowania sekwencyjnego . 252
4.7.1 Projektowanie metoda Grafcet 252
4.7.2 Projektowanie w języku SFC . 256
4.8 Wymagania bezpieczefstwa pracy sterowników programowalnych 260

 
Język

Polish Afrikaans Albanian Arabic Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Norwegian Persian Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Vietnamese Yiddish

Wyszukiwanie Produktów

Polecamy w Sklepie

487,32 zł 414,22 zł
( 509,49 zł z VAT )
 Oszczedzasz: 15.00%
Darmowa przesyłka


1 112,52 zł 723,14 zł
( 889,46 zł z VAT )
 Oszczedzasz: 35.00%
Darmowa przesyłka