E-AUTOMATYKA

www.plcs.net.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Programowanie PLC Kurs PLC Liczniki ( counters ) - w sterownikach PLC

Liczniki ( counters ) - w sterownikach PLC

Email
Ocena użytkowników: / 7
SłabyŚwietny 

Liczniki- Counters

Liczniki- Counters - Funkcje umożliwiające zliczanie impulsów w sterownikach PLC . Mogą to być impulsy pochodzące z obiektu podłączone do wejść sterownika , ale również generowane wewnętrznie w programie .

W tym rozdziale opisane zostały trzy typy liczników występujących w normie IEC 61131-3 :

  • CTU - CounT Up - zliczanie w górę
  • CTD - CounT Down zliczanie w dół
  • CTUD - CounT Up / Down zliczanie w górę i dół
We wszystkich licznikach wartość początkowa CV ( wartość aktualna ) wynosi "0" i dopiero przepisanie wartości - wykonanie polecenia powoduję zmianę tego stanu. Liczniki są jednymi z podstawowych funkcji w sterownikach PLC i wykorzystywane są w różnorodny sposób , często w powiązaniu z komparatorami .

CTD - CounT Down - Licznik zliczający w dół

CTD CTD Reprezentacja graficzna

CD - Count Down - wejście zliczające impulsy - typ danej BOOL
LPV - Load Preset Value - załadowanie wartości początkowej - typ danej BOOL
PV - Preset Value - Nastawiana wartość początkowa licznika - typ danej INT ( Integer)
Q - wyjście sygnalizujące osiągnięcie przez licznik wartości "0" - typ danej BOOL
CV - Current Value - aktualna wartość licznika - typ danej INT ( Integer)

Działanie : Po podaniu sygnału na wejście LPV bloku, zostanie przepisana wartość z wejścia PV ( wartość nastawy ) do licznika , następnie każdy impuls podawany na wejście CD spowoduje zmniejszenie wartości licznika o "1" co będzie widoczne na wyjściu CV ( wartość aktualna). Wyjście Q zostanie ustawione na "1" w momencie gdy wartość CV osiągnie wartość równą lub mniejszą od "0" czyli licznik doliczy do zadanej ilości impulsów .

CTU - CounT UP - Licznik zliczający w górę

CTU CTU Reprezentacja graficzna

CU - Count UP - wejście zliczające impulsy (BOOL)
R - Reset - kasowanie licznika (BOOL)
PV - Preset Value - Nastawiana wartość licznika (INT)
Q - wyjście sygnalizujące osiągnięcie przez licznik nastawionej wartości ( BOOL )
CV - Current Value ( INT) - aktualna wartość licznika .

Działanie : Po podaniu sygnału na wejście zliczające CU wartość licznika zostaje zwiększona o "1" . Wyjście Q zostanie ustawione na "1" w chwili gdy wartość aktualna licznika CV przekroczy wartość nastawioną PV . W odróżnieniu od licznika zliczającego w dół wartość nastawiana PV przepisywana jest w licznik " automatycznie" w momencie jego wywołania. Wejście R ( Reset) służy do kasowania wartości aktualnej licznika do "0" w momencie pojawienia się na nim sygnału "1"

 

CTUD - CounT Up Down - Licznik zliczający w górę i w dół

CTUD CTUD reprezentacja graficzna

CU - Count Up - wejście zliczające impulsy w góre -dodaj- (BOOL)
CD - Count Down - wejście zliczające impulsy w dół -odejmuje- (BOOL)
LPV - Load Preset Value - załadowanie wartości początkowej (BOOL)
R - Reset - kasowanie licznika (BOOL)
PV - Preset Value - Nastawiana wartość licznika (INT)
QU - wyjście sygnalizujące osiągnięcie przez licznik nastawionej wartości ( BOOL )
QD - wyjście sygnalizujące osiągnięcie przez licznik wartości "0" ( BOOL )
CV - Current Value ( INT) - aktualna wartość licznika .

Działanie :Po podaniu sygnału na wejście zliczające CU wartość licznika zostaje zwiększona o "1" , podanie sygnału na wejście CD powoduje zmniejszenie wartości licznika o "1" . Wyjście QU zostanie ustawione na "1" w chwili gdy wartość aktualna licznika CV przekroczy wartość nastawioną PV , wyjście QD zostanie ustawione na "1" dla wartości aktualnej licznika równej "0" .W momencie pojawienia się "1" na wejściu LPV zostanie załadowana wartość początkowa ustawiana na wejściu PV . Wejście R ( Reset) służy do kasowania wartości aktualnej licznika do "0" bez względu na pozostałe warunki.

UWAGA - WAŻNE !!!

Należy w tym przypadku pamiętać o cykliczności pracy sterownika PLC tzn odczyt wejść -> wykonanie programu -> ustawienie wyjść . Wykonywanie programu trwa określony czas i mimo , że jest on bardzo krótki to w przypadku liczników bardzo istotny Liczniki odczytują zmianę stanu wejścia z 0 na 1 czyli zbocze narastające sygnału , tak że stan sygnału wejściowego musi zmienić się z powrotem na "0" aby "zaliczony" został kolejny impuls . Ilustruje to diagram poniżej gdzie: tp to czas wykonywania programu a CU stan wejścia bloku CTU ( zliczanie w górę )

CT-p1

Jak widać sygnały zbyt krótkie mogą nie zostać policzone przez licznik , dlatego należy zakładać , że impuls na wejściu licznika powinien trwać przynajmniej dwa razy dłużej niż cykl programu , to samo dotyczy przerwy między zliczanymi sygnałami .

Przykład :

tp - czas cyklu programu sterownika
ti - minimalny czas impulsu zliczanego
tpi - minimalny czas przerwy między impulsami
fi - częstotliwość impulsów wejściowych

ti >= 2 x tp
tpi >= 2 x tp

Czyli dla czasu wykonywania programu tp = 20 [ms] minimalny czas trwania impulsu (ti) wynosi 40 [ms] i taki sam minimalny czas dla przerwy pomiędzy impulsami tpi >= 40[ms] . Co przekłada się bezpośrednio na częstotliwość impulsów wejściowych , która w tym przypadku ( tp=20[ms] ) nie może przekroczyć fi >= 1/( ti + tpi) 12,5 Hz.

Jednak przy wolniej działających sterownikach lub większych programach gdzie czas cyklu wynosi np. 150 [ms] maksymalna częstotliwość wynosi już tylko 1,6 Hz .
Jak z powyższego widać wykorzystanie "zwykłych" liczników w procesach szybko zmiennych ( np. pozycjonowanie ) nie wchodzi w rachubę , do tego służą tzw. liczniki szybkie umożliwiające zliczanie impulsów w trakcie wykonywania przez sterownik programu . Szybkim licznikom poświęcimy osobny rozdział.

Przykład 1 :

Zliczanie osób wchodzących/wychodzących z/do budynku za pomocą np. barier optycznych.
Program umożliwia śledzenie ilości osób obecnych w budynku przy czym :
I0.0 to impuls z bariery 1 zliczającej osoby wchodzące .
I0.1 to impuls z bariery liczącej osoby wychodzące .
Ilość osób obecnych widoczna jest w markerze MB0 .

W przypadku przekroczenia ilości osób , które mogą jednocześnie przebywać w budynku uruchomione zostanie wyjście Q0.0 na przykład jako alarm. Maksymalna ilość osób ustawiana jest na wejściu PV bloku CTUD w tym przypadku wartość ustawiona jest jako stała ( constans) na 100. Resetowanie licznika możliwe jest za pomocą wejścia I0.2.


CTUD-przyklad
Dla powyższego przykładu warto pamiętać , iż dla wyjścia CV ( wartość aktualna ) zastosowano marker typu BAJT ( MB - USINT ) , którego wartość maksymalna wynosi 255 dlatego też wartość nastawiana PV ( w tym przypadku maksymalna liczba osób przebywających w budynku ) nie może przekroczyć tej wartości . Przy zastosowaniu, dla wyjścia CV markera typu WORD ( np. MW0 ) wielkość ta zwiększa się do 65 535 ( UINT ).
 Język

Polish Afrikaans Albanian Arabic Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Norwegian Persian Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Vietnamese Yiddish

Wyszukiwanie Produktów

Polecamy w Sklepie

153,30 zł 76,65 zł
( 94,28 zł z VAT )
 Oszczedzasz: 50.00%


793,00 zł 436,15 zł
( 536,46 zł z VAT )
 Oszczedzasz: 45.00%
Darmowa przesyłka